Kommentar til forurensningsforskriften kapittel 2: Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider

Kommentaren utdyper innholdet i alle paragrafene i forskriften og forsøker å klargjøre mulige juridiske problemstillinger.


Type:
Veileder
Nummer:
TA-2912
Språk:
NB

Publisert:
21.05.2012 00:00:00
Forfatter:
Hans Jørund Hansen, Øystein Wang, Kine Martinsen
Opphav:
Klif
Omfang:
15 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema