Review of Norwegian experiences with the phase-out of dental amalgam use

En oversikt over norske erfaringene med utfasingen i bruken av dentalt amalgam som tannfyllingsmateriale i Norge og en vurdering av de samfunnsøkonomiske kostnadene ved tiltakene for å redusere utslippene av kvikksølv som følge av bruk av dentalt amalgam. Hensikten er å vise hvordan Norge har gjennomført tiltakene og hva dette kan ha kostet.
A review of the experiences from the phase-out of the use of dental amalgam as tooth filling material in Norway, and an assessment of the socio-economic costs from the actions taken to limit the release of mercury caused by the use of dental amalgam. The purpose is to show how Norway has carried out this policy.


Type:
Rapport
Nummer:
TA-2946
Språk:
EN

Volum:
49 s.
Publisert:
05.06.2012 00:00:00
Forfatter:
John Magne Skjelvik og Eirik Schou Grytli, Vista Analysis AS
Opphav:
Klif

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema