Tilførselsprogrammet 2011. Overvåking av forsuring av norske farvann

Denne rapporten gjelder undersøkelser av havforsuring som er utført av IMR, NIVA og BCCR i oppdrag fra Klif i 2011. Den er basert på målinger mellom Bergen-Kirknes og Tromsø-Longyearbyen utført av NIVA. Prøvetaking av vertikalen fra Torungen- Hirtshals, Svinøy-NW, Gimsøy-NW og Fugløya-Bjørnøya er utført av IMR. 

Resultatene fra Norskehavet viser en klar sesongvariasjon i øvre 100 m av vannsøylen, som for det meste er styrt av styrken på primærproduksjonen. I tillegg påvirkes karboninnholdet av kystvannet som brer seg vestover i løpet av sommeren. Metningsgraden for aragonitt (Ar) er mellom 1.95 til 1.6 på 300 m dyp. I Norskehavet befinner =1.6 seg på 500 m dyp, og i Nordsjøen på ca 200 m. I Norskehavet er det undermetning fra like under 1500 meters dyp av aragonitt og overmetning av kalsitt i hele vannsøylen. I Barentshavet lå Ar mellom 1.07-2.62 med min. verdier i kystområdet mellom Kirkenes og Tromsø i januar (1.07-2.03), mens Ar var 1.49-2.52 i desember, og karakterisert av en stor variasjon fra 1.67 til 2.62 som skyldes en økt biologisk produksjon. Historiske data er sammenlignet på Havforskningens hydrografiske seksjoner i 2011 og CARINA databasen. Primært ble data fra 1997-2011 i nordvestlig retning fra Gimsøy og Svinøy benyttet for å studere trender i Norskehavet, men analysen omfatter også data fra Barentshavet. Trender viser en økning av karbonkonsentrasjonene målt i 2011 relativt til historiske data. Dette gjenspeiler hovedsakelig havets opptak av menneskeskapt CO2. Konklusjonen er at de fleste områder studert i denne rapporten er mettet i forhold til kalsitt, og undermetning av aragonitt viser seg på 1500 meters dyp i Norskehavet.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
TA-2936
Språk:
NB

Publisert:
06.07.2012 00:00:00
Opphav:
Klif
Omfang:
75 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori

Relaterte lenker