Noen miljøskadelige stoffer i avløpsslam – forekomst og miljørisiko

I denne rapporten er det sammenstilt tilgjengelig informasjon om noen miljøskadelige stoffer som er målt i norsk avløpsslam. Totalt omfattes ca. 5 000 enkeltmålinger av 45 ulike forbindelser. På basis av disse målingene er det beregnet konsentrasjonen av disse stoffene i norsk avløpsslam. Det er også beregnet totale årlige mengder av stoffene i slam som kan bli tilført jordmiljøet. På basis av de innsamlede data er det det gjort en enhetlig vurdering av mulig miljørisiko av de målte stoffene i avløpsslam for jordøkosystemet.


Type:
Rapport
Nummer:
TA-3005
Språk:
NB

Volum:
37 s.
Publisert:
11.12.2012 00:00:00
Forfatter:
Sjur Andersen, Marius Gudbrandsen, Kjetil Haugstad, Thomas Hartnik, Klif
Opphav:
Klif

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema