Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation

Rapporten presenterer måledata for 2009 for totalozon, vertikalfordelingen av ozon og UV-stråling over norske målestasjoner. For Oslo og Andøya er trenden i totalozon beregnet for perioden 1979-2009.

This is an annual report describing the activities and main results of the monitoring programme ―Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation, for 2009.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
TA-2725
Språk:
EN

Publisert:
13.09.2011 00:00:00
Forfatter:
C.L. Myhre, K. Edvardsen, K. Stebel, T.M. Svendby, O. Engelsen, M. Johnsrud (NILU), A. Dahlback (UiO)
Opphav:
NILU
Omfang:
43

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori