Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual report 2010

Rapporten presenterer måledata for totalozon, vertikalfordelingen av ozon og UV-stråling over norske målestasjoner i 2010. For Oslo og Andøya er trenden i totalozon beregnet for perioden 1979-2010. Ozonverdiene over Norge var generelt høye i 2010. Den klare reduksjonen av ozonlaget over Norge i perioden 1979-1997 stoppet opp i 1998 og ozonlaget over Norge ser nå ut til å ha stabilisert seg.
This is an annual report describing the activities and main results of the monitoring programme “Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation” for 2010. 2010 was a year with generally high ozone values above Norway. A clear decrease in the ozone layer above Norway during the period 1979-1997 stopped after 1998 and the ozone layer above Norway seems now to have stabilized.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
TA-2837
Språk:
EN

Publisert:
14.09.2011 00:00:00
Forfatter:
C.L. Myhre, T.M. Svendby, K. Stebel, K. Edvardsen, M. Johnsrud (all NILU). A. Dahlback (UiO)
Opphav:
NILU
Omfang:
45 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori