Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2010–mars 2011

Smelteverkene på russisk side av den norsk-russiske grense slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Dette gir forhøyede konsentrasjoner også på norsk side. Denne rapporten inngår i kartlegging av miljøbelastningen i grenseområdene og omfatter målinger av luftkvalitet, nedbørkvalitet og meteorologi.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
TA-2838
Språk:
NB

Publisert:
03.10.2011 00:00:00
Forfatter:
Tore Flatlandsmo Berglen, Kari Arnesen, Arild Rode og Dag Tønnesen
Opphav:
NILU
Omfang:
113 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker