Vurdering av nye tekniske løsninger for å redusere utslippene fra fiskeoppdrett i sjø

Rapporten gir en oversikt over utslippene av næringssalter og organisk stoff fra norsk oppdrettsnæring.  Videre vektlegges vurdering av ulike tekniske muligheter for å redusere utslippene.


Type:
Rapport
Nummer:
TA-2749
Språk:
NB

Publisert:
10.03.2011 00:00:00
Forfatter:
Bergheim, Asbjørn, Braaten, Bjørn, Lange, Guttorm
Opphav:
International Research Institute of Stavanger (IRIS)
Omfang:
45 s.
ISBN:
978-82-490-0703-5
Sted:
Stavanger

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema