Regulerte stoffer i byggevarer

Trykkimpregnert trevirke, isolasjonsmaterialer, impregnerte tekstiler, plastprodukter, kondensatorer i lysstoffrør og eldre isolerglassruter er byggevarer som kan inneholde forbudte eller regulerte stoffer. Importøren er ansvarlig for at produktene som omsettes ikke inneholder forbudte stoffer. Brukere av produkter må sørge for at avfall håndteres korrekt. Dette betyr at du som importør/bruker må vite hva produktene inneholder og hvilke reguleringer som gjelder. (Ajour desember 2011)


Type:
Faktaark
Nummer:
TA-2649
Språk:
NB

Publisert:
03.03.2011 00:00:00
Opphav:
Klif
Omfang:
2 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema