Rapport om testing av seismisk utstyr som ikke er ledd i

Oljedirektøren og Fiskeridirektøren opprettet en styringsgruppe bestående av OD, Fdir og SFT. Under denne gruppen ble det nedsatt en arbeidsgruppe (testgruppen) med det formål å klarlegge hvordan generell testvirksomhet skal håndteres utenfor og innenfor territorialgrensen, med hensyn på saksprosess, lovverk og relevante aktører. Testgruppens rapport til styringsgruppen skal bidra til å avklare problemstillinger rundt arealkonflikter mellom seismiske fartøy og fiskefartøy.


Type:
Rapport
Nummer:
TA-2514
Språk:
NB

Publisert:
15.03.2009 00:00:00
Opphav:
SFT
Omfang:
13 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema