Langtransporterte luftforurensninger og effekter i Norge – status og fremtidsutsikter

Rapporten innholder en analyse av status og trender for langtrantsporterte forurensninger i Norge, for komponenter som er relevante under Gøteborgprotokollen. Det gjøres en vurdering om fremtidige overskrideleser av tålegrenser og grenseverdier.


Type:
Rapport
Nummer:
TA-2576
Språk:
NB

Publisert:
15.03.2009 00:00:00
Forfatter:
Wenche Aas, Sverre Solberg og Karl Espen Yttri med flere
Opphav:
Klif
Omfang:
45 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema