Assessment of the consumption of HBCDD in EPS and XPS in conjunction with national fire requirements

Dette er en studie av forbruk av HBCDD i isolasjonspaneler i bygningsbransjen for å oppfylle nasjonale brannforskrifter i ulike land og verdensregioner. Et høyt nasjonalt forbruk av bromerte flammehemmere ble funnet å være en konsekvens av nasjonale brannkrav basert på brannegenskapene til selve materialene, til forskjell for krav basert på bruken og det ferdige produktet.
This is an assessment of the current consumption of HBCDD in expandable polystyrene (EPS) and extruded polystyrene (XPS) in the building sector to satisfy the national fire requirements in different countries and world regions. A clear relationship was found between high national consumption of brominated flame retardants and national fire requirements based on the performance of the material and not the performance of the final product.


Type:
Rapport
Nummer:
TA-2819
Språk:
EN

Publisert:
27.05.2011 00:00:00
Forfatter:
Stefan Posner (SWEREA IVF) Per Blomqvist, Margaret Simonson McNamee and Per Thureson (SP Fire Technology)
Opphav:
Klif
Omfang:
76 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema