Occurrence of selected organic micropollutants and silver at wastewater treatment plants in Norway

På oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) har Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norsk institutt for luftforskning (NILU) foretatt prøveinnsamling og analysert bisfenol A, tetrabrombisfenol A, bromerte flammehemmere (polybromerte difenyletere og hexabromsyklodekan), perfluorerte forbindelser, kort og medium-kjedede parafiner, syntetiske musk forbindelser og sølv i utløp og avvannet slam fra 8 norske avløpsrenseanlegg.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
TA-2784
Språk:
EN

Publisert:
16.06.2011 00:00:00
Forfatter:
Thomas K.V., Langford K.H., Muthanna T., Schlabach M., Enge E.K., Borgen A., Ghebremeskel M., Gundersen H., Leknes H., Uggerud H., Haglund P, Liao Z. and Liltved H.
Opphav:
Klif / Niva
Omfang:
68 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori