Helse- og miljøskadelige stoffer i støtdempende fallunderlag på lekearealer for barn

Det er utført kjemiske analyser av støtdempende fallunderlag, gummiheller og helstøpte gummibelegg, som benyttes i barnehager, skoler og på andre lekeplasser.
Gummiheller er hovedsakelig produsert av gummigranulater fra resirkulerte dekk som er limt sammen med polyuretan. De analyserte gummihellene inneholder de samme helse- og miljøskadelige stoffer som finnes i bildekk, bl.a. sink, oljeforbindelser (THC, totale hydrokarboner C5-C35), PAH- og PCB-forbindelser, nonylfenol, og ftalater. De helstøpte gummibeleggene rapporteres laget av et toppsjikt av gummigranulater fra ny syntetisk gummi (EPDM), og resirkulerte granulater fra resirkulerte dekk i undersjiktet. Granulatene er limt sammen med polyuretan. I denne typen fallunderlag er det et lavere innhold av helse- og miljøskadelige stoffer, men produktet inneholder THC, PAH og nonylfenol. Bunnsjiktet inneholder PCB, men det ble ikke påvist PCB og isocyanater i toppsjiktet av helstøpte gummibelegg. En ringmatte (gressforsterkingsmatte) inneholdt dietylheksylftalat (DEHP) og THC i konsentrasjoner over grensen for farlig avfall.
Resultatene fra analyser av jordprøvene antyder utlekking av THC, PAH- og PCB-forbindelser fra gummihellene til den underliggende jorda. Jordprøvene ble ikke analysert for metaller. I prøver av fersk pukk under nylagte gummiheller ble det ikke påvist helse- og miljøskadelige stoffer.
Støtdempende fallunderlag fremstilt av gummigranulater fra resirkulerte bildekk vil sannsynligvis forurense jorda på de lokalitetene hvor de legges ut.
Produsentdokumentasjonen, knyttet til fallunderlag produsert av resirkulerte dekk, gir ikke et korrekt bilde av produktenes innhold av helse- og miljøskadelige stoffer.
Med bakgrunn i resultatene presentert i denne rapporten, bør norske myndigheter gjennomføre en helserisikovurdering i forhold til den mulige eksponering små barn utsettes for ved lek på slike fallunderlag.


Type:
Rapport
Nummer:
TA-2759
Språk:
NB

Publisert:
17.06.2011 00:00:00
Forfatter:
Rolf Tore Ottesen, Lise Støver og Bjørn Ove Berthelsen
Opphav:
NGU
Omfang:
32 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema