Alternatives to the use of flame retarded EPS

Undersøkelsen har evaluert utvalgte alternativer til flammehemmet EPS brukt som isolasjonsmateriale i bygninger. EPS er flammehemmet med miljøgiften HBCD. Materialene er blitt vurdert med hensyn til deres tekniske egenskaper, brannsikkerhet, miljø- og sunnhetsprofil og pris. For samtlige av de undersøkte anvendelsene av EPS, markedsføres det i dag alternative isoleringsmaterialer. Prisen for de rimeligste alternativene varierer fra mer eller mindre det samme som EPS til omkring 30% mer avhengig av anvendelsesområde.


Type:
Rapport
Nummer:
TA-2827
Språk:
EN

Publisert:
05.07.2011 00:00:00
Forfatter:
Carsten Lassen, Jakob Maag, Linda Høibye, Michael Vesterlykke, and Tommy Lundegaard
Opphav:
Klif
Omfang:
98 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema