Kontroll av avløpsanlegg i større tettbebyggelser

Fylkesmannen vil i samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) gjennomføre en landsdekkende kontrollaksjon av avløpsanlegg i større tettbebyggelser i 2010. Kontrollene skal påse at avløpsanleggene drives i tråd med gjeldende krav. Aksjonen er en videreføring av en tilsvarende aksjon i 2008.


Type:
Faktaark
Nummer:
TA-2680
Språk:
NB

Publisert:
25.02.2011 00:00:00
Forfatter:
Klif
Opphav:
Klif
Omfang:
2 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema