Kontroll av næringsmiddelindustrien 2011

Våren 2011 gjennomfører Fylkesmannen i samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet en samordnet kontrollaksjon rettet mot produsenter av næringsmidler. Næringsmiddelbedrifter har ofte høyt vannforbruk, avløpsvann med betydelig innhold av næringssalter og organisk materiale og store mengder organiske biprodukter eller avfall fra produksjonen. Kontrollen er knyttet til bestemmelsene i forurensningsloven, produktkontrolloven og forskriftene hjemlet i disse lovene.


Type:
Faktaark
Nummer:
TA-2780
Språk:
NB

Publisert:
15.12.2011 00:00:00
Opphav:
Klif
Omfang:
2 s

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema