Bergverk og avgangsdeponering: Status, miljøutfordringer og kunnskapsbehov

Det er gjort en sammenstilling av vårt erfaringsgrunnlag når det gjelder deponering av gråberg og avgang og miljøvurderinger knyttet til bergindustriens bruk av kjemikalier. Det er tatt utgangspunkt i nasjonale og internasjonale erfaringer og hovedfokuset har vært på deponering av avgang i det marine miljø. Sjødeponering krever at en rekke forutsetninger er oppfylt både når det gjelder kunnskap om området hvor deponering planlegges, utforming av utslippsarrangement og krav til selve utslippet. Det er lagt vekt på å identifisere kunnskapsbehov knyttet til spredning av avgang og miljøeffekter.


Type:
Rapport
Nummer:
TA-2715
Språk:
NB

Publisert:
05.04.2011 00:00:00
Opphav:
Klif
Omfang:
105 s
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema