Retningslinjer for sjødeponier

Retningslinjene er et verktøy for fylkesmennene og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) i behandlingen av søknader om etablering av sjødeponi og påfølgende deponering av mudrede sedimenter etter kap. 22 i forurensningsforskriften og etter forurensningsloven.

Type:
Veileder
Nummer:
TA-2624
Språk:
NB

Publisert:
07.09.2010 13:29:00
Opphav:
Klima- og forurensningsdirektoratet
Omfang:
5 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema