SOSI produktspesifikasjoner for støy med veiledning + 3 vedlegg

Multiconsult er engasjert av KLIF for å utarbeide SOSI-produktspesifikasjoner for støy, med tilhørende veiledning. Det er utarbeidet tre ulike produktspesifikasjoner som foreligger som egne dokumenter, og i tillegg er det utarbeidet eksempelfiler i SOSI- og shapeformat.

Type:
Veileder
Nummer:
TA-2752
Språk:
NB

Publisert:
11.01.2011 10:13:00
Forfatter:
Bratheim, Gunnar, Christiansen, Stein
Opphav:
Multiconsult
Omfang:
24 s. + 3 vedlegg
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema