Grunnundersøkelse av veksthus på Østlandet

Aquateam gjennomførte på vegne av SFT i 2008 en Innledende kartlegging av plantevernmiddelbruk i veksthus som kan ha forårsaket grunnforurensning. Aquateam ble i 2009 engasjert til å videreføre kartleggingsprosjektet i en fase 2 med Miljøtekniske undersøkelser av utvalgte veksthus.Det kan konkluderes med at tilstanden i veksthus på Østlandet ser ut til å være bedre enn forventet, og at det er relativt lite forurensning av pesticider i jord og avrenningsvann fra veksthus, men undersøkelsen representerer kun et lite utvalg av veksthus.


Type:
Rapport
Nummer:
TA-2618
Språk:
NB

Publisert:
02.03.2010 00:00:00
Forfatter:
Mona Weideborg, Liv Bruås Henninge, Line Diana Blytt
Opphav:
Klif
Omfang:
22 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema