Forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak: Statusbeskrivelse for petroleumsvirksomheten med hovedvekt på norsk sokkel

Statusbeskrivelsen av petroleumsvirksomhet omhandler i hovedsak norsk sokkel, men det er også gitt en kortfattet beskrivelse av aktiviteten på andre lands deler av Nordsjøen. Den viser en oversikt over felt i produksjon, felt under utbygging, utbygginger i fremtiden, funn som er i planleggingsfasen, samt avsluttede felt. Den beskriver også rørledninger og andre petroleumsrelaterte aktiviteter til havs og ved kysten.

Type:
Rapport
Nummer:
TA-2667
Språk:
NB

Publisert:
10.12.2010 09:08:00
Opphav:
Klima- og forurensningsdirektoratet
Omfang:
98 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema