Forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak: Faglig grunnlag for en forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak: Arealrapport

Arealrapporten gir en omfattende beskrivelse av havområdets miljø, ressurser og forurensningssituasjon. Rapporten identifiserer særlig verdifulle områder, og det gis en generell og foreløpig vurdering av områdenes sårbarhet. I tillegg gjøres det i rapporten en kortfattet kartlegging av viktige områder for næring. Rapporten er en del av det faglige grunnlaget for en forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak

Type:
Rapport
Nummer:
TA-2681
Språk:
NB

Volum:
nr 6, 2010
Publisert:
10.12.2010 10:03:41
Forfatter:
Postmyr, Egil, Irgens, Magnus, Ottersen, Geir
Opphav:
Havforskningsinstituttet
Omfang:
196 s.
Sted:
Bergen

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema