Veiledning for å tolke og bruke analyseresultater av miljøgifter i avløpsvann

Veiledningen er et hjelpemiddel for å identifisere hva som kan anses som unormalt høye nivåer av miljøgifter på et gitt renseanlegg. Analyseresultatene fra laboratoriet må vurderes raskt etter resultatene foreligger. Et renseanleggs "fingeravtrykk" kan beregnes. Dette er et forholdstall mellom konsentrasjonene av ulike tungmetaller i innløpsvannet. Når man vet hvilke konsentrasjoner som vanligvis opptrer, kan man reagere ved avvik fra dette. Et anleggs nøkkeltall kan også beregnes. Dette er forholdet mellom tilført mengde tungmetall og tilført fosformengde. Nøkkeltallet gir informasjon om en utviklingstrend på anlegget og kan brukes for å sammenlikne tilførslene på ulike anlegg.


Type:
Veileder
Nummer:
TA-2712
Språk:
NB

Publisert:
26.10.2010 12:29:00
Forfatter:
Blytt, Line Diana, Rawcliffe, Markus
Opphav:
Aquateam Norsk vannteknologisk senter A/S
Omfang:
25 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema