Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport - Effekter 2009

Rapporten presenterer resultater fra 2009 og trender gjennom tid for overvåking av luft, vann, og akvatisk biologi (krepsdyr, bunndyr og fisk) under overvåkingsprogrammet Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
TA-2696
Språk:
NB

Volum:
1078/10
Publisert:
21.12.2010 00:00:00
Forfatter:
Halvorsen, Godtfred Anker, Skancke, Liv Bente, Saksgård, Randi, Solberg, Sverre, Jensen, Thomas C., Høgåsen, Tore, Hesthagen, Trygve, Aas, Wenche, Garmo, Øyvind A., Schartau, Ann Kristin L., Fjellheim, Arne, Walseng, Bjørn, Skjelkvåle, Brit Lisa
Opphav:
Norsk institutt for luftforskning
Omfang:
162 s.
ISBN:
978-82-577-5756-4
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori