Undersøkelse av miljøgifter ved fire norske renseanlegg PFOA, Bisfenol A, Triklosan, Siloksan (D5), Dodecylfenol og 2,4,6-Tri tert.betylfenol

I denne undersøkelsen ble det analysert for de utvalgte miljøgiftene PFOA, Bisfenol A (BPA), Triklosan, 2,4,6- Tri-tert.-betylfenol, Dodecylfenol og Siloksan (D5) i innløpsvann, utløpsvann og slam fra fire kommunale avløpsrenseanlegg. Det ble gjennomført tre prøvetakingsomganger høsten 2009. Ingen av prøvene hadde spesielt høyere eller lavere konsentrasjoner for de stoffene som var undersøkt enn det som andre tilsvarende undersøkelser i Norge eller i Norden på kommunalt avløpsvann og slam har vist.

Type:
Rapport
Nummer:
TA-2636
Språk:
NB

Volum:
10-015
Publisert:
08.12.2010 10:58:00
Forfatter:
Blytt, Line Diana
Opphav:
Aquateam Norsk vannteknologisk senter A/S
Omfang:
18 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema