Tiltak i forurensede sedimenter og funn av kulturminner

Denne rapporten omhandler hvordan en kan få håndtert funn og bevaring av kulturminner i forbindelse med tiltak i forurensede sedimenter. Oppdraget er utført av Det Norske Veritas, Norges Geotekniske Institutt og Norsk Sjøfartsmuseum. Rapporten gir først en innledning med definisjon av forurensede sedimenter og kulturminner og gjeldende lovverk
Erfaringer med tiltak og kulturminner og potensielle konflikter mellom tiltak i forurensede sedimenter og kulturminner omtales i egne kapitler
Hoveddelen av rapporten omhandler planlegging og utførelse av tiltak i forurensede sedimenter hvor det er kulturminner.

Type:
Rapport
Nummer:
TA-2614
Språk:
NB

Publisert:
03.03.2010 08:58:03
Forfatter:
Gundersen, Jostein, Laugesen, Jens, Møskeland, Thomas, Hauge, Audun, Eek, Espen
Opphav:
Det norske Veritas
Omfang:
38 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema