Miljøstatus 2009

I debattene er det likevel mange viktige forhold og sammenhenger som får lite eller ingen oppmerksomhet. Som miljødirektorater er en av våre aller viktigste oppgaver å bidra med pålitelig, aktuell og forståelig informasjon om miljøets tilstand og utvikling. Miljøstatus 2009 gir en tematisk og helhetlig oversikt over miljøutfordringene i Norge. Hvor står vi i dag, og hva er de største utfordringene framover? Hva er de nasjonale målene? Og hva har vi oppnådd? Informasjonen bygger på fakta og analyser hentet fra eget arbeid og fra ulike forsknings- og kunnskapsmiljøer som vi samarbeider med.

Type:
Brosjyre
Nummer:
TA-2523
Språk:
NB

Publisert:
19.06.2009 13:53:00
Opphav:
Direktoratet for naturforvaltning
Omfang:
80 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema