A guide for exporters of used goods

Eksport av brukt utstyr til utviklingsland. En viktig klassifisering er om utstyret er brukbart eller avfall. EU og Norge har utarbeidet et regelverk i denne veiledningen.

Type:
Brosjyre
Nummer:
TA-2516
Språk:
EN

Publisert:
10.06.2009 10:05:00
Opphav:
Statens forurensningstilsyn
Omfang:
10 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema