Geografisk minsteavstand mellom seismiske undersøkelser/ testing og fiskeriaktivitet/ fangst som ett ytterligere virkemiddel i regulering av seismisk aktivitet. Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Statens Forurensningstilsyn

Rapporten skal blant annet baseres på 'praktisk kunnskap og hensyn fra næringsaktørenes side'. Som et innspill til dette er de to følgende kapitlene (3 Fiskeriaktivitet og arealbruk og 4 Marin seismisk aktivitet) en fremstilling av hvordan næringsaktivitetene foregår, spesielt i forhold til arealbruk. Dette er i liten grad dekket i andre rapporter, heller ikke i rapporten fra forskergruppen. Kapittel 2 er skrevet av representantene for fiskerinæringen, mens kapittel 3 er skrevet av representantene fra oljeindustrien og seismikkselskapene. Teksten i disse to kapitlene er ikke nødvendigvis gruppens omforente syn. Det er her viktigere at opplevd erfaring fremstilles enn at man kommer fram til en enighet i konfliktenes hva, hvordan og hvorfor. Også enkelte av de øvrige kapitlene i rapporten inneholder synspunkter til et begrenset antall av representantene i gruppen. Der dette er tilfelle er dette spesifisert i innledningen til kapitlet.

Type:
Rapport
Nummer:
TA-2484
Språk:
NB

Publisert:
24.02.2009 13:10:22
Opphav:
Sør-Norges Trålerlag
Omfang:
51 s.
ISBN:
978-82-7257-663-8
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema