Kontroll av avløpsanlegg i større tettbebyggelser

Fylkesmannen vil i samarbeid med SFT gjennomføre kontroll av avløpsanlegg i større tettbebyggelser i 2008. Kontrollene skal påse at avløpsanleggene drives i tråd med gjeldende krav og at nye krav til rensing fra 31. desember 2008 blir tilstrekkelig fulgt opp.

Type:
Faktaark
Nummer:
TA-2381
Språk:
NB

Publisert:
14.05.2008 10:56:08
Opphav:
Fylkesmannen
Omfang:
2 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema