Veileder for prøvetaking og analyse av miljøgifter i innløp og utløp fra avløpsrenseanlegg

Veilederen utdyper myndighetenes krav til prøvetaking og analyse av tungmetaller og organiske miljøgifter i avløpsrenseanlegg. Krav til prøvetakingspunkter, prøvetakingsutstyr, uttak av representative prøver, oversendelse til laboratorium, rapportering til myndighetene, samt hva renseanlegget bør ta hensyn til ved valg av laboratorium, er omtalt
Veiledningen beskriver også krav til laboratoriene som utfører analysene bl.a. med hensyn til akkreditering, kvalitetskontroll, analysekvalitet og rapportering av data.

Type:
Veileder
Nummer:
TA-2378
Språk:
NB

Publisert:
13.02.2008 10:24:00
Forfatter:
Weideborg, Mona, Hovind, Håvard, Storhaug, Ragnar
Opphav:
Aquateam Norsk vannteknologisk senter A/S
Omfang:
62 s.
ISBN:
978-82-7655-534-9
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema