Kraft fra land til norsk sokkel

Nye beregninger viser at tiltakskostnaden ved å elektrifisere eksisterende innretninger på sokkelen ligger fra om lag 1 600 kroner per tonn CO2 og oppover. Den høye tiltakskostnaden skyldes i hovedsak kostnadsnivået, kompleksiteten i ombyggingsprosessene og feltenes levetid. Samtidig utvikles det ny teknologi som både kan bidra til at flere typer nye innretninger kan elektrifiseres, og at kraftinfrastruktur til havs kan utnyttes til andre formål i framtiden.


Type:
Rapport
Nummer:
TA-2360
Språk:
NB

Publisert:
04.01.2008 00:00:00
Opphav:
Oljedirektoratet, NVE, Petroleumstilsynet, SFT
Omfang:
99 s
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema