Veileder for risikovurdering av forurenset sediment

SFTs veileder for vurdering av miljørisiko fra forurenset sediment er revidert på basis av erfaring med bruk av forrige versjon og nyere informasjon. Vurderingen fokuserer på risiko for spredning av miljøgifter fra sedimentene, virkninger på human helse og virkninger på økosystemet. Vurderingen foregår i tre trinn, der hvert trinn er mer lokalt forankret, mer arbeidskrevende og mindre konservativt enn foregående trinn. Veilederen er harmonisert med SFTs reviderte system for klassifisering av forurenset sediment.

Merk: TA-2230 er erstattet av M-409. TA-2230 kan kun brukes i de tilfellen der tiltak er utredet og planlagt ift den gamle veiledern. TA-2230 gjelder ikke for nye prosjekter.


Type:
Veileder
Nummer:
TA-2230
Språk:
NB

Publisert:
28.02.2008 00:00:00
Forfatter:
Källqvist, T., Oen, Amy M. P., Eek, Espen, Ruus, Anders, Kibsgaard, Anne, Helland, Aud, Hylland, Ketil, Bakke, Torgeir, Breedveld, Gijs
Opphav:
Norsk institutt for vannforskning
Omfang:
65 s.
ISBN:
978-82-7655-538-7
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema