Klimatilpasninger - Veiledning om mulige tiltak i avløpsanlegg

Klimaet kommer til å endre seg i de kommende ti-år. Dette vil kunne bidra til å øke forurensningsutslippene fra avløpssystemene, hvis ikke kompenserende tiltak settes inn. Tiltak bør iverksettes for avløpsanlegg som bygges eller fornyes, fordi mange av disse skal være i funksjon i mange ti-år, spesielt avløpsledningsnettet. Veiledningen viser prognoser på klimaendringer. Det er videre foreslått en fremgangsmåte for kommunenes tiltaksanalyse mot klimapåvirkningene.

Type:
Veileder
Nummer:
TA-2317
Språk:
NB

Publisert:
28.02.2008 14:17:00
Forfatter:
Lindholm, Oddvar
Opphav:
NORVAR Norsk VA-verk forening
Omfang:
49 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema