Informasjonsark om veileder om mulige klimatiltak i avløpsanlegg

Klimaendringer vil bidra til å øke forurensningsutslippene fra avløpsanlegg, dersom ikke kompenserende tiltak blir satt i verk. Det er derfor viktig at kommunene legger inn klimahensyn på alle nivåer i planer om avløpsanlegg for å beskytte innbyggere, miljø og infra-struktur. Avløpsanleggene bør oppgraderes allerede i dag ¿ både ved nyanlegg og ved rehabilitering av eldre anlegg.

Type:
Faktaark
Nummer:
TA-2384
Språk:
NB

Publisert:
28.02.2008 14:35:00
Opphav:
Statens forurensningstilsyn
Omfang:
2 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema