Nye miljøgifter i sedimentprøver indre Oslofjord. Kjemiske profiler i Bispevika/Bjørvika

I 2004 ble det tatt overflatesedimentprøver samt sedimentkjerner i Bispevika/Bjørvika før tiltak i forurensede sedimenter i området ble satt i gang
Analyser av tungmetaller, PAH, PCB og TBT viste en klar kronologi i forekomsten mot dybden i tråd med utviklingen under industrialiseringen. Et utvalg av prøvene har blitt analysert på nytt for innhold av nye organiske miljøgifter: bromerte flammehemmere, klorerte parafiner, perfluorerte forbindelser (PFC) og triklosan. Resultatene viser at nedgangen i PCBkonsentrasjoner faller sammen med en økning i konsentrasjoner av klorerte parafiner og andre nye miljøgifter. For bromerte flammehemmer-forbindelser relatert til PentaBDE- og OctaBDE-blandinger, samt HBCD og triklosan, observeres en nedgang i de øverste sedimentene.
Disse sedimenter er av nyere dato og dekker perioden 1998-2004. For andre miljøgifter er det ingen klar nedgang, og dette gjelder TBT, forbindelser relatert til DecaBDE-blandingen, klorerte parafiner og PFCs. Konsentrasjonene av DecaBDE-blandingen, klorerte parafiner og triklosan var forhøyet ved utløpet av Akerselva i forhold til nivåene funnet andre steder i indre havn.

Type:
Rapport
Nummer:
TA-2479
Språk:
NB

Volum:
20081271-1
Publisert:
02.04.2009 15:27:21
Forfatter:
Breedveld, Gijs, Arp, Hans Petter
Opphav:
Norges geotekniske institutt
Omfang:
75 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema