Measurement of Endosulfan, Dieldrin and Endrin in Norwegian Air and Sediment Samples

Endosulfan-I, endosulfan-II, endosulfan sulfat, dieldrin og endrin er ikke del av den eksisterende miljøovervåkningen i Norge. For å få en indikasjon på bakgrunnskonsentrasjonsnivåene og potensialet for atmosfærisk langtransport av disse komponentene, ble NILU bedt om å måle konsentrasjonen av disse komponentene i luftprøver fra Birkenes og Ny-Ålesund, samt i prøver av marine sedimenter og ferskvannssedimenter fra 16 prøvetakningssteder spredd over hele Norge.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
TA-2221
Språk:
EN

Volum:
976/07
Publisert:
22.08.2008 00:00:00
Forfatter:
Manø, Stein, Eckhardt, Sabine, Schlabach, Martin
Opphav:
Norsk institutt for luftforskning
Omfang:
27 s.
Sted:
Kjeller

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker