Mudringsmetoder for forurenset sjøbunn

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra SFT og beskriver fordeler, ulemper og kostnader med forskjellige mudringsteknologier for fjerning av forurenset sjøbunn. Egnede avvanningsmetoder er også omtalt. Rapporten skal være en støtte når miljømyndigheter skal vurdere egnetheten av en mudringsmetode for ulike lokaliteter
Målgruppen for rapporten er SFT og fylkesmennenes miljøvernavdelinger.

Type:
Rapport
Nummer:
TA-2425
Språk:
NB

Volum:
2008-0476
Publisert:
06.06.2008 13:18:05
Forfatter:
Laugesen, Jens, Nygård, Bjørn
Opphav:
Det norske Veritas
Omfang:
45 s.
Sted:
Høvik

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema