Kartlegging av sjøbunn med sedimentprofilbilde (SPI) i indre Oslofjord knyttet til mudring og tildekking i Oslo havn og dypvannsdeponering ved Malmøykalven ¿ 2007

Sedimentprofilsfotografering (SPI) er en rask metode for visuell kartlegging og klassifisering av sediment og bløtbunnfauna. Teknikken kan sammenlignes med et omvendt periskop som ser horisontalt inn i de øverste dm av sedimentet. Resultatene fra sedimentfotograferingen behandles og en miljøtilstand basert på kjemiske sedimentkarakteristika og bunndyrs aktivitet framregnes. SPI-bildene kan dermed brukes til å karakterisere sedimentet med hensyn på biologisk aktivitet.

Type:
Rapport
Nummer:
TA-2288
Språk:
NB

Publisert:
02.10.2007 12:19:34
Forfatter:
Nilsson, Hans C.
Opphav:
Norsk institutt for vannforskning
Omfang:
19 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema