Er ozonlaget reddet?

Ozonlaget er den delen av atmosfæren hvor konsentrasjonen av ozon er størst, kalt stratosfæren. Det er mellom 10 og 50 kilometer over jorden. I ozonlaget er det tre ozonmolekyler for hver tiende million luftmolekyler. Dersom all ozon i atmosfæren ble lagt i et lag ved jordoverflaten ville det bare være 3 til 5 millimeter tykt. Ozonlaget må imidlertid ikke forveksles med ozon på bakkenivå, som kan være et forurensningsproblem.

Type:
Brosjyre
Nummer:
TA-2294
Språk:
NB

Publisert:
11.09.2007 11:58:00
Opphav:
Statens forurensningstilsyn
Omfang:
8 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema