STRATEGI MOT 2012

SFTs mål: ¿ redusere klimagassutslippene ¿ redusere spredning av helse- og miljøfarlige stoffer ¿ oppnå en helhetlig og økosystembasert hav- og vannforvaltning ¿ øke gjenvinningen og redusere utslippene fra avfall ¿ redusere skadevirkningene av luftforurensning og støy

Type:
Annet
Nummer:
TA-2315
Språk:
NB

Publisert:
29.10.2007 12:41:00
Forfatter:
Hambro, Ellen
Opphav:
Statens forurensningstilsyn
Omfang:
upag.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema