Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann. Retningslinjer til Fylkesmannen

Retningslinjene er SFTs føringer for Fylkesmannens arbeid på avløpsområdet i henhold til reglene om avløp i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) av 1.6.2004. Retningslinjene inkluderer saksbehandling av avløpsanlegg omfattet av forurensningsforskriften kapittel 14 og informasjon/veiledning til kommunene.

Type:
Veileder
Nummer:
TA-2237
Språk:
NB

Publisert:
23.02.2007 09:50:00
Forfatter:
Lindeman, Ingunn, Johnsen, Tonje
Opphav:
Statens forurensningstilsyn
Omfang:
6 s.
ISBN:
978-82-7655-300-0
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema