Ekkoloddmålinger som verktøy for beregning av volumendringer i et dypvannsdeponi

I forbindelse med utbyggingen av senketunnel i Bjørvika samt opprydding av forurenset sjøbunn i Oslo havn, utføres mudring av forurenset sediment. Sediment fraktes med transportlekter til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven der det nedføres via den permanente oppankrede nedføringsenheten.

Type:
Rapport
Nummer:
TA-2234
Språk:
NB

Publisert:
05.02.2007 15:42:59
Forfatter:
Møskeland, Thomas, Nøland, Sam Arne
Opphav:
Det norske Veritas
Omfang:
12 s.
Sted:
Høvik

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema