Veileder for risikovurdering av forurenset sediment

Veilederen for risikovurdering av forurenset sediment er utarbeidet til bruk i forbindelse med beslutning om miljøtiltak i forurensede sedimenter. Systemet skal kunne anvendes for å vurdere hvilken risiko de forurensede sedimentene utgjør slik de ligger i dag, og for å vurdere hvilken betydning sedimentene har for forurensningssituasjonen i forhold til andre kilder i det aktuelle fjordområdet.

Type:
Veileder
Nummer:
TA-2085
Språk:
NB

Publisert:
19.09.2006 12:17:00
Forfatter:
Bakke, Torgeir, Breedveld, Gijs
Opphav:
Norges geotekniske institutt
Omfang:
45 s.
ISBN:
82-7655-250-1
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema