Tiltak mot forurensede sedimenter. Anbefalinger og synspunkter fra Nasjonalt råd for forurensede sedimenter

Rådet har gjort følgende arbeidsoppgaver til hovedsaker: 

  • Lærdom av gjennomførte prosjekter
  • Miljømål for opprydding
  • Beslutningsprosessen og beslutningsverktøy (risikoveileder, prediksjonsverktøy for effekt av tiltak, metoder for kost/nyttevurderinger)
  • Inngrep mot forurensede sedimenter (tiltaksmetoder)
  • Kunnskapsbehov

Type:
Rapport
Nummer:
TA-2472
Språk:
NB

Publisert:
20.01.2009 10:21:52
Opphav:
Nasjonalt råd for forurensede sedimenter
Omfang:
20 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema