Fortolkning av forurensningsforskriftens forbehold om ”uvanlige forhold” vedrørende analyseresultater

NIVA har utredet sentrale spørsmål omkring begrepet ¿uvanlige forhold¿ som brukes i forurensningsforskriften og som kan påberopes hvis et avløpsrenseanlegg ønsker å unnta en prøve fra kontrollrutinene. Det er gjort en vurdering av hvordan man kan konkretisere når uvanlige forhold kan aksepteres som unntaksgrunn. Følgende fire områder er gjennomgått: ¿ Analysetekniske forhold og analysefeil ¿ Uvanlige forhold knyttet til avløpsrenseanlegg ¿ Uvanlige værforhold ¿ Påslipp og tilførsler av uforutsette forbindelser

Type:
Rapport
Nummer:
TA-2219
Språk:
NB

Volum:
RAPPORT LNR 5304-2006
Publisert:
22.12.2006 14:35:55
Forfatter:
Liltved, H., Lindholm, Oddvar, Hovind, Håvard
Opphav:
Norsk institutt for vannforskning
Omfang:
60 s.
ISBN:
82-577-5035-2
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema