Virkemidler for økt bruk av biodrivstoff i Norge. Utredning

SFT foreslår at det innføres et omsetningspåbud for biodrivstoff som innarbeides ved en endring i produktforskriftens bestemmelser om drivstoffkvalitet. Påbudet utformes slik at oljeselskaper og andre som selger drivstoff pålegges at 2 volumprosent av total omsetning av drivstoff til veitrafikk i 2007 skal bestå av biodrivstoff, stigende til 4 volumprosent i 2010.

Type:
Rapport
Nummer:
TA-2162
Språk:
NB

Publisert:
19.04.2006 10:55:00
Opphav:
Miljøverndepartementet
Omfang:
71 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema