Undersøkelse av fordypning i Sjøbunnen i Bekkelagsbassenget

NGI og Artec Subsea har undersøkt en fordypning fra Malmøykalven til Lindøya/Hovedøya i Bekkelagsbassenget for mulig oppstrømming av ferskvann. Bunnforholdene i området ble kartlagt med multistrålesonar og ROV utstyrt med CTD og undervannskamera. Undersøkelsen konkluderer med at det ikke er sannsynlig at det er noen oppstrømming av ferskvann fra den dypereliggende sjøbunnen i Bekkelagsbassenget.


Type:
Rapport
Nummer:
TA-2108
Språk:
NB

Publisert:
25.10.2005 00:00:00
Forfatter:
Arne Pettersen, Audun Hauge, Tor Løken (NGI), Tore Brekke (Artec Subsea AS)
Opphav:
NGI
Omfang:
26 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema