Veiledning og måling av støy fra industri:Immisjonsmålemetode

Denne immisjonsmålemetoden erstatter Måleprosedyre i Retningslinjer for begrensning av støy fra industri m.v. vedtatt på Røykskaderådets møte 2.juni 1975.

Denne veilederen er utgått og er erstattet av M-290. (Måling av støy fra industri, mai 2015).


Type:
Rapport
Nummer:
TA-590
Språk:
NB

Publisert:
19.05.2005 10:22:35
Opphav:
Statens forurensningstilsyn
Omfang:
53s.
Sted:
Oslo

Tema